hg: lambda/lambda/jaxws: 4 new changesets

mike.duigou at oracle.com mike.duigou at oracle.com
Fri Mar 8 17:50:47 PST 2013


Changeset: 70d8658d2a30
Author:  katleman
Date:   2013-02-21 11:13 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/lambda/lambda/jaxws/rev/70d8658d2a30

Added tag jdk8-b78 for changeset 391de4c992d1

! .hgtags

Changeset: b0224010e2f0
Author:  katleman
Date:   2013-02-28 10:42 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/lambda/lambda/jaxws/rev/b0224010e2f0

Added tag jdk8-b79 for changeset 70d8658d2a30

! .hgtags

Changeset: c88bb21560cc
Author:  katleman
Date:   2013-03-07 11:17 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/lambda/lambda/jaxws/rev/c88bb21560cc

Added tag jdk8-b80 for changeset b0224010e2f0

! .hgtags

Changeset: a061a2962606
Author:  mduigou
Date:   2013-03-08 16:02 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/lambda/lambda/jaxws/rev/a061a2962606

Merge

! .hgtagsMore information about the lambda-dev mailing list