git: openjdk/mobile: 8244133: Refactor nsk/jdi tests to reduce code duplication in settingBreakpoint communication

duke duke at openjdk.java.net
Mon May 4 18:44:59 UTC 2020


Changeset: df182ea6
Author:    Leonid Mesnik <lmesnik at openjdk.org>
Date:      2020-05-04 11:40:09 +0000
URL:       https://git.openjdk.java.net/mobile/commit/df182ea6

8244133: Refactor nsk/jdi tests to reduce code duplication in settingBreakpoint communication

Reviewed-by: cjplummer, sspitsyn

! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/BooleanType/_itself_/booleantype001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/BreakpointRequest/addInstanceFilter/instancefilter002.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/BreakpointRequest/addInstanceFilter/instancefilter003.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/BreakpointRequest/addThreadFilter/threadfilter002.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/BreakpointRequest/addThreadFilter/threadfilter003.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/BreakpointRequest/location/location001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/ByteType/_itself_/bytetype001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/CharType/_itself_/chartype001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/ClassLoaderReference/definedClasses/definedclasses001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/ClassLoaderReference/visibleClasses/visibleclasses001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/ClassPrepareRequest/addClassExclusionFilter/filter003.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/ClassPrepareRequest/addClassFilter_rt/filter_rt002.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/ClassPrepareRequest/addClassFilter_s/filter_s002.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/DoubleType/_itself_/doubletype001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/Event/request/request001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventIterator/nextEvent/nextevent001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventQueue/remove/remove004.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventQueue/remove_l/remove_l004.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventRequest/addCountFilter/addcountfilter001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventRequest/disable/disable002.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventRequest/enable/enable001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventRequest/enable/enable002.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventRequest/getProperty/getproperty001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventRequest/isEnabled/isenabled001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventRequest/putProperty/putproperty001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventRequest/setEnabled/setenabled001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventRequest/setEnabled/setenabled002.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventRequest/setEnabled/setenabled003.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventRequest/setSuspendPolicy/setsuspendpolicy001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventRequest/suspendPolicy/suspendpolicy001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventRequestManager/accessWatchpointRequests/accwtchpreq002.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventRequestManager/breakpointRequests/breakpreq002.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventRequestManager/classPrepareRequests/clsprepreq002.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventRequestManager/classUnloadRequests/clsunlreq002.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventRequestManager/createAccessWatchpointRequest/craccwtchpreq003.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventRequestManager/createBreakpointRequest/crbreakpreq003.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventRequestManager/createClassPrepareRequest/cpreg001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventRequestManager/createClassUnloadRequest/cureg001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventRequestManager/createExceptionRequest/crexreq009.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventRequestManager/createExceptionRequest/crexreq010.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventRequestManager/createMethodEntryRequest/menreg001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventRequestManager/createMethodExitRequest/mexreg001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventRequestManager/createModificationWatchpointRequest/crmodwtchpreq003.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventRequestManager/createStepRequest/crstepreq002.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventRequestManager/createThreadDeathRequest/tdreg001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventRequestManager/createThreadStartRequest/tsreg001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventRequestManager/createVMDeathRequest/vmdreg001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventRequestManager/deleteAllBreakpoints/delallbreakp002.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventRequestManager/deleteEventRequest/delevtreq002.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventRequestManager/deleteEventRequests/delevtreqs002.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventRequestManager/exceptionRequests/excreq002.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventRequestManager/methodEntryRequests/methentreq002.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventRequestManager/methodExitRequests/methexitreq002.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventRequestManager/modificationWatchpointRequests/modwtchpreq002.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventRequestManager/stepRequests/stepreq002.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventRequestManager/threadDeathRequests/thrdeathreq002.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventRequestManager/threadStartRequests/thrstartreq002.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventRequestManager/vmDeathRequests/vmdeathreq001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventSet/eventIterator/eventiterator001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventSet/eventIterator/eventiterator002.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventSet/eventIterator/eventiterator003.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventSet/eventIterator/eventiterator004.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventSet/resume/resume002.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventSet/resume/resume003.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventSet/resume/resume004.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventSet/resume/resume005.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventSet/resume/resume006.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventSet/resume/resume007.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventSet/resume/resume010.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventSet/resume/resume011.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventSet/resume/resume012.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventSet/resume/resume013.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventSet/suspendPolicy/suspendpolicy001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventSet/suspendPolicy/suspendpolicy002.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventSet/suspendPolicy/suspendpolicy003.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventSet/suspendPolicy/suspendpolicy004.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventSet/suspendPolicy/suspendpolicy005.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventSet/suspendPolicy/suspendpolicy006.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventSet/suspendPolicy/suspendpolicy007.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventSet/suspendPolicy/suspendpolicy008.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventSet/suspendPolicy/suspendpolicy009.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventSet/suspendPolicy/suspendpolicy010.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventSet/suspendPolicy/suspendpolicy011.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventSet/suspendPolicy/suspendpolicy012.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventSet/suspendPolicy/suspendpolicy013.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventSet/suspendPolicy/suspendpolicy014.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventSet/suspendPolicy/suspendpolicy015.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventSet/suspendPolicy/suspendpolicy016.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/EventSet/suspendPolicy/suspendpolicy017.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/ExceptionRequest/addClassExclusionFilter/filter002.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/ExceptionRequest/addClassFilter_rt/filter_rt002.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/ExceptionRequest/addClassFilter_s/filter_s002.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/ExceptionRequest/addInstanceFilter/instancefilter002.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/ExceptionRequest/addInstanceFilter/instancefilter003.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/ExceptionRequest/addThreadFilter/threadfilter002.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/ExceptionRequest/addThreadFilter/threadfilter003.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/ExceptionRequest/exception/exception001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/ExceptionRequest/notifyCaught/notifycaught001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/ExceptionRequest/notifyUncaught/notifyuncaught001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/FloatType/_itself_/floattype001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/IntegerType/_itself_/integertype001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/LocatableEvent/thread/thread001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/LongType/_itself_/longtype001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/Method/isObsolete/isobsolete001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/Method/isObsolete/isobsolete002.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/MethodEntryRequest/addClassExclusionFilter/filter002.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/MethodEntryRequest/addClassFilter_rt/filter_rt002.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/MethodEntryRequest/addClassFilter_s/filter_s002.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/MethodEntryRequest/addInstanceFilter/instancefilter002.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/MethodEntryRequest/addInstanceFilter/instancefilter003.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/MethodEntryRequest/addThreadFilter/threadfilter002.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/MethodEntryRequest/addThreadFilter/threadfilter003.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/MethodExitRequest/addClassExclusionFilter/filter002.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/MethodExitRequest/addClassFilter_rt/filter_rt002.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/MethodExitRequest/addClassFilter_s/filter_s002.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/MethodExitRequest/addInstanceFilter/instancefilter002.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/MethodExitRequest/addInstanceFilter/instancefilter003.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/MethodExitRequest/addThreadFilter/threadfilter002.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/MethodExitRequest/addThreadFilter/threadfilter003.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/ModificationWatchpointEvent/_itself_/mwevent001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/ObjectReference/disableCollection/disablecollection002.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/PathSearchingVirtualMachine/classPath/classpath001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/PrimitiveType/_itself_/primitivetype001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/ReferenceType/classLoader/classloader001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/ReferenceType/getValue/getvalue001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/ReferenceType/getValue/getvalue002.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/ReferenceType/getValue/getvalue003.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/ReferenceType/getValues/getvalues001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/ReferenceType/isFinal/isfinal001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/ReferenceType/isStatic/isstatic001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/ReferenceType/isStatic/isstatic002.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/ReferenceType/nestedTypes/nestedtypes001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/ReferenceType/nestedTypes/nestedtypes002.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/ShortType/_itself_/shorttype001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/StepRequest/addClassExclusionFilter/filter002.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/StepRequest/addClassFilter_rt/filter_rt002.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/StepRequest/addClassFilter_s/filter_s002.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/StepRequest/addInstanceFilter/instancefilter002.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/StepRequest/addInstanceFilter/instancefilter003.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/StepRequest/depth/depth001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/StepRequest/depth/depth002.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/StepRequest/depth/depth003.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/StepRequest/size/size001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/StepRequest/size/size002.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/StepRequest/thread/thread001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/ThreadDeathRequest/addThreadFilter/addthreadfilter001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/ThreadDeathRequest/addThreadFilter/addthreadfilter002.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/ThreadDeathRequest/addThreadFilter/addthreadfilter003.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/ThreadDeathRequest/addThreadFilter/addthreadfilter005.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/ThreadReference/popFrames/popframes001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/ThreadReference/popFrames/popframes002.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/ThreadReference/popFrames/popframes003.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/ThreadReference/popFrames/popframes004.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/ThreadReference/popFrames/popframes005.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/ThreadStartRequest/addThreadFilter/addthreadfilter001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/ThreadStartRequest/addThreadFilter/addthreadfilter003.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/ThreadStartRequest/addThreadFilter/addthreadfilter005.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/VMDeathEvent/_itself_/vmdeath002.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/VMDeathEvent/_itself_/vmdeath003.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/VirtualMachine/allClasses/allclasses001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/VirtualMachine/canAddMethod/canaddmethod001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/VirtualMachine/canPopFrames/canpopframes001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/VirtualMachine/canRedefineClasses/canredefineclasses001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/VirtualMachine/canRequestVMDeathEvent/canreqvmdev001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/VirtualMachine/canUnrestrictedlyRedefineClasses/curc001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/VirtualMachine/canUseInstanceFilters/canusefilters001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/VirtualMachine/canWatchFieldAccess/canwatchaccess001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/VirtualMachine/canWatchFieldModification/canwatchmod001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/VirtualMachine/redefineClasses/redefineclasses001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/VoidType/_itself_/voidtype001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/WatchpointRequest/addClassExclusionFilter/filter003.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/WatchpointRequest/addClassExclusionFilter/filter004.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/WatchpointRequest/addClassFilter_rt/filter_rt003.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/WatchpointRequest/addClassFilter_rt/filter_rt004.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/WatchpointRequest/addClassFilter_s/filter_s003.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/WatchpointRequest/addClassFilter_s/filter_s004.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/WatchpointRequest/addInstanceFilter/instancefilter003.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/WatchpointRequest/addInstanceFilter/instancefilter004.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/WatchpointRequest/addInstanceFilter/instancefilter005.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/WatchpointRequest/addInstanceFilter/instancefilter006.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/WatchpointRequest/addThreadFilter/addthreadfilter003.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/WatchpointRequest/addThreadFilter/addthreadfilter004.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/WatchpointRequest/addThreadFilter/addthreadfilter005.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/WatchpointRequest/addThreadFilter/addthreadfilter006.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/WatchpointRequest/field/field001.java
! test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/jdi/WatchpointRequest/field/field002.java
+ test/hotspot/jtreg/vmTestbase/nsk/share/jdi/JDIBase.javaMore information about the mobile-changes mailing list