hg: openjfx/8/master/rt: 4 new changesets

hang.vo at oracle.com hang.vo at oracle.com
Fri Feb 7 13:51:29 PST 2014


Changeset: 1cf08bba9bc6
Author:  Yves Joan <yves.joan at oracle.com>
Date:   2014-01-23 17:56 +0100
URL:    http://hg.openjdk.java.net/openjfx/8/master/rt/rev/1cf08bba9bc6

Sync up SceneBuilder changes

! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/AppPlatform.java
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/DocumentWatchingController.java
- apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/DocumentWindow.css
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/DocumentWindow.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/DocumentWindowController.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/ResourceController.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/SceneBuilderApp.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/SceneBuilderTest.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/SceneStyleSheetMenuController.java
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/css/DocumentWindow.css
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/css/InfoPanel.css
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/css/SelectionBar.css
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/i18n/SceneBuilderApp.properties
- apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/info/InfoPanel.css
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/info/InfoPanel.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/info/InfoPanelController.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/menubar/MenuBar.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/menubar/MenuBarController.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/message/MessageBarController.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/message/MessagePanelController.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/preferences/Preferences.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/preferences/PreferencesController.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/preferences/PreferencesRecordDocument.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/preferences/PreferencesRecordGlobal.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/preferences/PreferencesWindowController.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/preview/PreviewWindowController.java
- apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/selectionbar/SelectionBar.css
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/selectionbar/SelectionBar.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/selectionbar/SelectionBarController.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/selectionbar/selection-chevron.png
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/selectionbar/selection-chevron at 2x.png
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/template/AlertDialog_en.properties
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/template/AlertDialog_fr.properties
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/template/BasicApplication_en.properties
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/template/BasicApplication_fr.properties
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/template/ComplexApplication_en.properties
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/template/ComplexApplication_fr.properties
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/template/TemplateDialogController.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/EditorController.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/EditorPlatform.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/JobManager.java
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/WatchingController.java
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/css/Theme.css
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/cssimages/ap-constraint-h-off.png
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/cssimages/ap-constraint-h-on.png
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/cssimages/ap-constraint-v-off.png
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/cssimages/ap-constraint-v-on.png
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/cssimages/button-minus.png
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/cssimages/button-plus.png
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/cssimages/button-pulldown.png
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/cssimages/cog.png
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/cssimages/cog at 2x.png
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/cssimages/css-styleable-path-button.png
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/cssimages/rotate-handle.png
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/cssimages/values-link-hover.png
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/cssimages/values-link.png
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/drag/source/AbstractDragSource.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/drag/source/DocumentDragSource.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/drag/source/DragSourceShadow.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/drag/source/ExternalDragSource.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/drag/source/LibraryDragSource.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/drag/target/RootDropTarget.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/i18n/SceneBuilderKit.properties
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/images/nodeicons/NumberAxis.png
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/job/DuplicateSelectionJob.java
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/job/InsertAsSubComponentAndRelocateJob.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/job/InsertAsSubComponentJob.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/job/JobUtils.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/job/PasteIntoJob.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/job/PasteJob.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/job/UsePredefinedSizeJob.java
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/job/gridpane/v2/SpanJob.java
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/job/togglegroup/AdjustAllToggleGroupJob.java
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/job/togglegroup/AdjustToggleGroupJob.java
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/job/togglegroup/ModifySelectionToggleGroupJob.java
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/job/togglegroup/ModifyToggleGroupJob.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/job/v2/UpdateSelectionJob.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/job/wrap/AbstractWrapInJob.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/job/wrap/UnwrapJob.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/job/wrap/WrapJobUtils.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/content/AbstractDecoration.java
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/content/AbstractResilientHandles.java
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/content/ContentPanel.css
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/content/ContentPanel.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/content/ContentPanelController.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/content/WorkspaceController.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/content/driver/handles/TabHandles.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/content/driver/handles/TableColumnHandles.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/content/driver/handles/TreeTableColumnHandles.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/content/gesture/DragGesture.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/content/guides/HorizontalLineIndex.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/content/guides/MovingGuideController.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/content/guides/MovingGuideRenderer.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/content/guides/ResizingGuideRenderer.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/content/guides/VerticalLineIndex.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/content/mode/EditModeController.java
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/css/CssPanel.css
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/css/CssPanel.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/css/CssPanelController.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/css/SelectionPath.java
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/css/images/arrow-right.png
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/hierarchy/AbstractHierarchyPanelController.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/hierarchy/HierarchyDNDController.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/hierarchy/treetableview/HierarchyTreeTableCell.java
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/hierarchy/treetableview/HierarchyTreeTableView.css
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/hierarchy/treetableview/HierarchyTreeTableView.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/hierarchy/treetableview/HierarchyTreeTableViewController.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/hierarchy/treeview/HierarchyTreeCell.java
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/hierarchy/treeview/HierarchyTreeView.css
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/hierarchy/treeview/HierarchyTreeView.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/hierarchy/treeview/HierarchyTreeViewController.java
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/Inspector.css
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/Inspector.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/InspectorPanelController.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/SubSection.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/editors/AutoSuggestEditor.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/editors/BoundedDoubleEditor.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/editors/BoundedDoubleEditor.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/editors/ColumnResizePolicyEditor.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/editors/CursorEditor.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/editors/CursorEditor.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/editors/DoubleAutoSuggestEditor.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/editors/DoubleEditor.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/editors/EditorUtils.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/editors/FxIdEditor.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/editors/ImageEditor.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/editors/ImageEditor.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/editors/IntegerAutoSuggestEditor.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/editors/IntegerEditor.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/editors/Point3DEditor.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/editors/PropertiesEditor.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/editors/PropertyEditor.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/editors/RotateEditor.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/editors/StringAutoSuggestEditor.fxml
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/editors/StringEditor.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/editors/StyleClassEditorItem.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/editors/StyleEditorItem.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/editors/StylesheetEditor.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/editors/StylesheetEditorItem.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/editors/TextAlignmentEditor.fxml
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/editors/ToggleGroupEditor.java
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/images/ap-constraint-h-off.png
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/images/ap-constraint-h-on.png
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/images/ap-constraint-v-off.png
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/images/ap-constraint-v-on.png
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/images/button-minus.png
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/images/button-plus.png
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/images/button-pulldown.png
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/images/rotate-handle.png
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/images/values-link-hover.png
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/images/values-link.png
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/popupeditors/BoundsPopupEditor.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/popupeditors/EffectPopupEditor.java
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/popupeditors/FontPopupEditor.fxml
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/popupeditors/FontPopupEditor.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/popupeditors/PopupEditor.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/popupeditors/Rectangle2DPopupEditor.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/popupeditors/Rectangle2DPopupEditor.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/library/LibraryListCell.java
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/library/LibraryPanel.css
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/library/LibraryPanel.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/library/LibraryPanelController.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/util/AbstractFxmlController.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/util/AbstractFxmlWindowController.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/util/AbstractPanelController.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/util/AbstractWindowController.java
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/search/Search.css
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/search/Search.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/search/SearchController.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/selection/GridSelectionGroup.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/util/ContextMenuController.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/fxom/FXOMDocument.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/fxom/FXOMIndex.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/fxom/FXOMIntrinsic.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/fxom/FXOMNodes.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/fxom/FXOMObject.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/fxom/FXOMPropertyT.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/library/BuiltinLibrary.java
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/library/builtin/AccordionEmpty.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/library/builtin/SplitPaneV.fxml
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/library/builtin/TabPaneEmpty.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/Metadata.java
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/ArrayPropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/BooleanPropertyMetadata.java
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/BorderPropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/BoundsPropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/ColumnConstraintsPropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/ComplexPropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/CursorPropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/DoubleArrayPropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/DoublePropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/EventHandlerPropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/FontPropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/ImagePropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/InsetsPropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/IntegerPropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/ListCellPropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/MaterialPropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/MeshPropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/ObjectPropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/Point3DPropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/Rectangle2DPropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/RowConstraintsPropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/SingleValuePropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/StringConverterPropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/StringPropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/TextEncodablePropertyMetadata.java
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/ToggleGroupPropertyMetadata.java
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/TransformPropertyMetadata.java
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/background/BackgroundFillPropertyMetadata.java
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/background/BackgroundImagePropertyMetadata.java
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/background/BackgroundPositionPropertyMetadata.java
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/background/BackgroundPropertyMetadata.java
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/background/BackgroundSizePropertyMetadata.java
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/background/CornerRadiiPropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/effect/BlendPropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/effect/BloomPropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/effect/BoxBlurPropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/effect/ColorAdjustPropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/effect/ColorInputPropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/effect/DropShadowPropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/effect/EffectPropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/effect/GaussianBlurPropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/effect/GlowPropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/effect/ImageInputPropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/effect/InnerShadowPropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/effect/LightingPropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/effect/MotionBlurPropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/effect/PerspectiveTransformPropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/effect/ReflectionPropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/effect/SepiaTonePropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/effect/ShadowPropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/keycombination/KeyCharacterCombinationPropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/keycombination/KeyCodeCombinationPropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/keycombination/KeyCombinationPropertyMetadata.java
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/list/BackgroundFillListPropertyMetadata.java
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/list/BackgroundImageListPropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/list/ColorListPropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/list/ColumnConstraintsListPropertyMetadata.java
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/list/DividerListPropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/list/DoubleListPropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/list/ListValuePropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/list/ObjectListPropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/list/RowConstraintsListPropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/list/StopListPropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/list/StringListPropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/list/TickMarkListPropertyMetadata.java
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/list/TransformListPropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/paint/ColorPropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/paint/ImagePatternPropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/paint/LinearGradientPropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/paint/PaintPropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/paint/RadialGradientPropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/paint/StopPropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/util/ClipboardDecoder.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/util/DesignHierarchyMask.java
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/util/DesignImage.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/CssInternal.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/Deprecation.java
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/FileWatcher.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/effectpicker/BlendPathItem.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/effectpicker/ColorInputPathItem.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/effectpicker/EffectPathItem.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/effectpicker/EffectPicker.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/effectpicker/EffectPickerController.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/effectpicker/ImageInputPathItem.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/effectpicker/LightingPathItem.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/effectpicker/SingleInputPathItem.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/effectpicker/Utils.java
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/effectpicker/editors/CheckBoxControl.fxml
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/effectpicker/editors/CheckBoxControl.java
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/effectpicker/editors/CheckBoxEditor.fxml
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/effectpicker/editors/CheckBoxEditor.java
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/effectpicker/editors/DoubleTextFieldControl.java
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/effectpicker/editors/EnumControl.fxml
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/effectpicker/editors/EnumControl.java
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/effectpicker/editors/EnumEditor.fxml
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/effectpicker/editors/EnumEditor.java
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/effectpicker/editors/ImageControl.fxml
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/effectpicker/editors/ImageControl.java
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/effectpicker/editors/ImageEditor.fxml
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/effectpicker/editors/ImageEditor.java
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/effectpicker/editors/NumFieldControl.fxml
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/effectpicker/editors/NumFieldEditor.fxml
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/effectpicker/editors/NumFieldEditor.java
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/effectpicker/editors/SliderControl.fxml
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/effectpicker/editors/SliderControl.java
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/effectpicker/editors/SliderEditor.fxml
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/effectpicker/editors/SliderEditor.java
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/paintpicker/DoubleTextField.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/paintpicker/PaintPickerController.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/paintpicker/colorpicker/ColorPicker.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/paintpicker/colorpicker/ColorPicker.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/paintpicker/gradientpicker/GradientPicker.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/paintpicker/gradientpicker/GradientPickerStop.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/paintpicker/gradientpicker/GradientPickerStop.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/paintpicker/rotator/RotatorControl.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/paintpicker/rotator/RotatorControl.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/paintpicker/slider/SliderControl.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/paintpicker/slider/SliderControl.java

Changeset: 968fc7f8426c
Author:  kcr
Date:   2014-02-03 14:21 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/openjfx/8/master/rt/rev/968fc7f8426c

Automated merge with ssh://jfxsrc.us.oracle.com//javafx/8.0/MASTER/jfx/rt

- apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/DocumentWindow.css
- apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/info/InfoPanel.css
- apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/selectionbar/SelectionBar.css
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/job/InsertAsSubComponentAndRelocateJob.java
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/content/ContentPanel.css
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/css/CssPanel.css
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/css/images/arrow-right.png
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/hierarchy/treetableview/HierarchyTreeTableView.css
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/hierarchy/treeview/HierarchyTreeView.css
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/Inspector.css
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/images/ap-constraint-h-off.png
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/images/ap-constraint-h-on.png
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/images/ap-constraint-v-off.png
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/images/ap-constraint-v-on.png
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/images/button-minus.png
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/images/button-plus.png
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/images/button-pulldown.png
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/images/rotate-handle.png
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/images/values-link-hover.png
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/images/values-link.png
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/library/LibraryPanel.css
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/search/Search.css
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/ArrayPropertyMetadata.java
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/BorderPropertyMetadata.java
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/TransformPropertyMetadata.java
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/background/BackgroundFillPropertyMetadata.java
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/background/BackgroundImagePropertyMetadata.java
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/background/BackgroundPositionPropertyMetadata.java
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/background/BackgroundPropertyMetadata.java
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/background/BackgroundSizePropertyMetadata.java
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/background/CornerRadiiPropertyMetadata.java
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/list/BackgroundFillListPropertyMetadata.java
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/list/BackgroundImageListPropertyMetadata.java
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/list/DividerListPropertyMetadata.java
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/list/TransformListPropertyMetadata.java
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/effectpicker/editors/CheckBoxEditor.fxml
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/effectpicker/editors/CheckBoxEditor.java
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/effectpicker/editors/EnumEditor.fxml
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/effectpicker/editors/EnumEditor.java
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/effectpicker/editors/ImageEditor.fxml
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/effectpicker/editors/ImageEditor.java
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/effectpicker/editors/NumFieldEditor.fxml
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/effectpicker/editors/NumFieldEditor.java
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/effectpicker/editors/SliderEditor.fxml
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/effectpicker/editors/SliderEditor.java

Changeset: afc9e70f3597
Author:  Yves Joan <yves.joan at oracle.com>
Date:   2014-02-05 12:29 +0100
URL:    http://hg.openjdk.java.net/openjfx/8/master/rt/rev/afc9e70f3597

Sync up SceneBuilder changes

! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/DocumentWatchingController.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/DocumentWindow.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/DocumentWindowController.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/ResourceController.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/SceneBuilderApp.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/SceneBuilderTest.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/SplitController.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/about/AboutWindowController.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/css/DocumentWindow.css
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/css/SelectionBar.css
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/cssimages/panel-header-cog.png
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/cssimages/panel-header-cog at 2x.png
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/i18n/SceneBuilderApp.properties
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/info/InfoPanel.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/info/InfoPanelController.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/menubar/DebugMenuController.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/menubar/MenuBar.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/menubar/MenuBarController.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/preferences/Preferences.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/preferences/PreferencesController.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/preferences/PreferencesRecordDocument.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/preferences/PreferencesRecordGlobal.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/preferences/PreferencesWindowController.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/preview/PreviewWindowController.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/selectionbar/SelectionBar.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/selectionbar/SelectionBarController.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/template/AlertDialog.css
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/template/AlertDialog.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/template/AlertDialog_css.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/template/AlertDialog_en.properties
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/template/AlertDialog_fr.properties
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/template/AlertDialog_i18n.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/template/BasicApplication.css
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/template/BasicApplication.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/template/BasicApplication_css.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/template/BasicApplication_en.properties
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/template/BasicApplication_fr.properties
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/template/BasicApplication_i18n.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/template/ComplexApplication.css
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/template/ComplexApplication.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/template/ComplexApplication_css.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/template/ComplexApplication_en.properties
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/template/ComplexApplication_fr.properties
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/template/ComplexApplication_i18n.fxml
- apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/template/DefaultContent.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderApp/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/app/template/FxmlTemplates.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/EditorController.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/EditorPlatform.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/WatchingController.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/css/Theme.css
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/cssimages/button-minus.png
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/cssimages/button-plus.png
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/cssimages/button-pulldown.png
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/cssimages/cog.png
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/cssimages/cog at 2x.png
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/cssimages/property-cog.png
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/cssimages/property-cog at 2x.png
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/cssimages/rotate-handle.png
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/drag/DragController.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/drag/target/AccessoryDropTarget.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/i18n/SceneBuilderKit.properties
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/job/BatchJob.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/job/DeleteObjectJob.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/job/ModifyFxIdJob.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/job/RelocateNodeJob.java
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/job/RelocateSelectionJob.java
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/job/ToggleFxRootJob.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/job/UseComputedSizesObjectJob.java
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/job/v2/BackupSelectionJob.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/job/wrap/AbstractWrapInJob.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/job/wrap/AbstractWrapInSubComponentJob.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/job/wrap/WrapInHBoxJob.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/job/wrap/WrapInSplitPaneJob.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/job/wrap/WrapInToolBarJob.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/job/wrap/WrapInVBoxJob.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/job/wrap/WrapJobUtils.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/content/ContentPanelController.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/content/driver/handles/AbstractGenericHandles.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/content/gesture/DragGesture.java
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/content/gesture/key/AbstractKeyGesture.java
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/content/gesture/key/MoveWithKeyGesture.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/content/gesture/mouse/AdjustDividerGesture.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/content/gesture/mouse/SelectAndMoveGesture.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/content/gesture/mouse/SelectWithMarqueeGesture.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/content/mode/EditModeController.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/css/CssPanelController.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/hierarchy/AbstractHierarchyPanelController.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/hierarchy/HierarchyItem.java
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/hierarchy/treetableview/HierarchyTreeTableCell.java
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/hierarchy/treetableview/HierarchyTreeTableRow.java
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/hierarchy/treetableview/HierarchyTreeTableView.fxml
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/hierarchy/treetableview/HierarchyTreeTableViewController.java
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/hierarchy/treetableview/HierarchyTreeTableViewUtils.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/hierarchy/treeview/HierarchyTreeCell.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/hierarchy/treeview/HierarchyTreeViewController.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/Inspector.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/InspectorPanelController.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/editors/AnchorPaneConstraintsEditor.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/editors/AutoSuggestEditor.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/editors/BoundedDoubleEditor.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/editors/BoundedDoubleEditor.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/editors/DividerPositionsEditor.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/editors/DoubleAutoSuggestEditor.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/editors/EditorItemDelegate.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/editors/EditorUtils.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/editors/EventHandlerEditor.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/editors/I18nStringEditor.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/editors/ImageEditor.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/editors/InlineListEditor.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/editors/InsetsEditor.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/editors/IntegerAutoSuggestEditor.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/editors/Point3DEditor.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/editors/PropertiesEditor.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/editors/PropertyEditor.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/editors/RotateEditor.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/editors/RotateEditor.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/editors/StringAutoSuggestEditor.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/editors/StyleClassEditor.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/editors/StyleClassEditorItem.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/editors/StyleEditor.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/editors/StyleEditorItem.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/editors/StylesheetEditor.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/editors/StylesheetEditorItem.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/editors/TextAlignmentEditor.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/popupeditors/BoundsPopupEditor.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/popupeditors/BoundsPopupEditor.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/popupeditors/EffectPopupEditor.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/popupeditors/FontPopupEditor.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/popupeditors/KeyCombinationPopupEditor.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/popupeditors/PaintPopupEditor.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/popupeditors/PopupEditor.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/popupeditors/PopupEditorValidation.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/popupeditors/Rectangle2DPopupEditor.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/popupeditors/Rectangle2DPopupEditor.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/inspector/popupeditors/StringPopupEditor.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/library/LibraryListCell.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/library/LibraryPanel.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/panel/library/LibraryPanelController.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/report/ErrorReport.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/search/Search.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/search/SearchController.java
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/search/images/search-clear.png
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/search/images/search-icon.png
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/util/ContextMenuController.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/editor/util/InlineEditController.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/fxom/FXOMDocument.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/fxom/FXOMImageBuilder.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/fxom/FXOMInstance.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/fxom/FXOMLoader.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/fxom/FXOMObject.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/fxom/FXOMRefresher.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/fxom/TransientObject.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/fxom/TransientProperty.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/fxom/glue/GlueElement.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/library/BuiltinLibrary.java
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/library/builtin/Path.fxml
+ apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/library/builtin/SubScene.fxml
- apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/library/builtin/SwingNode.fxml
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/library/util/JarExplorer.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/Metadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/ValuePropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/property/value/ComplexPropertyMetadata.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/util/BeanPropertyIntrospector.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/util/DesignHierarchyMask.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/util/PrefixedValue.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/util/PropertyName.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/metadata/util/StaticPropertyIntrospector.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/CssInternal.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/Deprecation.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/FileWatcher.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/JavaLanguage.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/effectpicker/EffectPickerController.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/effectpicker/Utils.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/effectpicker/editors/DoubleTextFieldControl.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/effectpicker/editors/SliderControl.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/paintpicker/colorpicker/ColorPicker.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/paintpicker/rotator/RotatorControl.java
! apps/scenebuilder/SceneBuilderKit/src/com/oracle/javafx/scenebuilder/kit/util/control/paintpicker/slider/SliderControl.java

Changeset: b8d6295f4672
Author:  hudson
Date:   2014-02-07 13:27 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/openjfx/8/master/rt/rev/b8d6295f4672

Added tag 8.0-b129 for changeset 63bcbc815b29

! .hgtagsMore information about the openjfx-dev mailing list